equal pacE Suomi
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

equal pacE: yleiskuva

equal pacE on lyhenne termistä "web tool based equal gender pay analysis for a competitive Europe" (verkkotyökalupohjainen sukupuolitasa-arvoinen palkka-analyysi kilpailukykyisen Euroopan puolesta). Projektin tavoitteena on tarjota ja promotoida verkkotyökalua, jonka avulla yritykset voivat halutessaan analysoida palkkarakenteitaan havaitakseen mahdolliset sukupuolten väliset palkkaerot ja niiden syyt. Tältä sivustolta löydät version, joka on erityisesti mukautettu verkkokäyttöön Suomessa, ja sen käyttö on maksutonta. Lisäksi maakohtainen versio equal pacE -verkkotyökalusta on saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Puolassa sekä se on myös pian saatavilla kahdessa muussa Euroopan maassa, Ranskassa ja Belgiassa.

© Fotolia.com

equal pacE -verkkotyökalu on interaktiivinen sovellus, jolla tunnistetaan yritystasolla mahdollisesti olevia sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavia päätekijöitä. Se perustuu korkeisiin laatustandardeihin ja akateemiseen tutkimukseen. equal pacE -verkkotyökalu on Suomessa käytettäväksi verkkosovellukseksi mukautettu versio saksalaisesta Logib-D-verkkotyökalusta. equal pacE:lla tehtyjen analyysien tulokset esitetään selkeästi järjestetyssä tulosraportissa (PDF-tiedosto), joka sisältää kuvamateriaalia ja lisäselvityksiä. Analyysien tulokset voivat toimia lähtökohtina sekä yrityksen sisäisten sukupuolten välisten palkkaerojen että henkilöstöhallinnon strategisten kysymysten selvittämiseksi.

Kouluta kouluttajaa -työpaja järjestetään projektin käyttöönoton edistämiseksi Suomessa, jotta työmarkkinaosapuolia, yhdistyksiä ja julkishallintoa voidaan informoida projektista ja equal pacE -verkkotyökalun toiminnallisuudesta, kapasiteetista ja hyödyistä. Lisäksi keskustellaan strategioista ja työkaluista, jotta osallistujien jäsenlaitosten olisi helpompi korostaa tasa-arvoisten palkkarakenteiden merkitystä ja kehittää sekä levittää strategioita, mekanismeja ja työkaluja, joilla voidaan ratkaista sukupuolten välisiä palkkaeroja yrityksissä.

equal pacE toteutetaan Cologne Institute for Economic Researchin (IW Köln, Kölnin taloustutkimuskeskus), PMSG PersonalMarkt Servicesin ja Roland Berger yhteistyönä. Se on osarahoitettu Euroopan unionin PROGRESS-ohjelman toimesta. Yhteenliittymä on taloudellisesti tuettu myös sen liittännäiskumppanin Saksan perhe-, vanhus-, nais- ja nuorisoasiainministeriön (BMFSFJ) toimesta.

Equal pacE -verkkotyökalun potentiaaliset hyödyt:

 • Työnantajan houkuttelevuuden tehostaminen:
  equal pacE -verkkotyökalun käyttäminen voi helpottaa huippuosaajien houkuttelemista ja sitouttamista yrityksessä erityisesti korkeasti koulutettujen naisten osalta. Se voi myös auttaa kehittämään ohjelmia, jotka lisäävät johtotehtävissä työskentelevien naisten määrää.
 • Työntekijöiden motivointi:
  Palkkatasa-arvon luominen voi parantaa yrityksen mainetta oikeudenmukaisena työnantajana. Oikeudenmukaisuus, etenkin palkka-asioissa, on motivaation ja työtyytyväisyyden tärkeä tekijä.
 • Palkkarakenteisiin ja henkilöstökokoonpanoon liittyvät oivallukset:
  equal pacE -verkkotyökalu parantaa yrityksen henkilöstökokoonpanon läpinäkyvyyttä, kuten myös henkilöstökokoonpanon ja palkkajakauman yhteyden läpinäkyvyyttä. Analyysit voidaan ajaa erikseen yksittäisille vuosille ja yrityksen eri osastoille tai yksiköille.
 • Sukupuolitietojen lisääminen kestävän kehityksen raportteihin:
  equal pacE -verkkotyökalua käyttämällä on mahdollista saada monenlaisia sukupuoleen perustuvia lukuja, joita voidaan käyttää kestävän kehityksen raporteissa.
 • Sukupuolimoninaisuuskäsitteen tuki:
  Yrityksille, joilla on jo sukupuolimoninaisuusohjelma, tai jotka ovat aikeissa ottaa sellaisen käyttöön, equal pacE tarjoaa henkilöstöhallinnolle apua lähtökohtien tunnistamiseen, jotta olisi helpompaa päästä eroon nais- tai miestyöntekijöiden aliedustuksesta osastoilla, tietyissä asemissa tai työtehtävissä.