equal pacE Suomi
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

Suomen equal pacE -verkkotyökalu

© Fotolia.com

equal pacE -verkkotyökalu on erityisesti konfiguroitu verkkokäyttöön Suomessa. Se on ensisijaisesti suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, (mahdollisen) työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin.

equal pacE -verkkotyökalun joustavuus varmistaa, että niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin yritykset voivat hyötyä sen käytöstä, kuuluivat ne sitten työehtosopimusten piiriin tai eivät. Koska työkalu tarjoaa monia sukupuoleen liittyviä lukuja, se lisää yrityksen palkkarakenteiden sisäistä läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan käyttää myös yritysten raportointijärjestelmien rikastuttamiseen. 

equal pacE -verkkotyökalun käytön vaatimukset

  • Riittävä määrä havaintoja analyysissa (vähintään 50 työntekijää suositellaan)
  • Riittävä määrä naisia ja miehiä analyysissa (vähintään 20 miestä ja 20 naista suositellaan)
  • Urakatkokset voidaan ottaa huomioon siitä lähtien, kun työntekijä on palkattu yritykseen

Huomaa, että yli 10 000 havainnon analysointilaskenta voi viedä aikaa tai johtaa siihen, ettei tuloksia saada lainkaan.

equal pacE -verkkotyökalu mahdollistaa yritysten tarkistaa vapaaehtoisesti, onko sukupuolten välisiä palkkaeroja olemassa, tunnistaa niiden potentiaalinen suuruus ja mitkä työntekijöiden ja työpaikan ominaisuudet saattavat aiheuttaa niiden olemassaolon.

equal pacE -verkkotyökalu perustuu ekonometrisiin menetelmiin. Pienimmän neliösumman (OLS) regressio suoritetaan seuraavilla muuttujilla: sukupuoli, standardisoitu koulutusvuosien määrä, työsopimuksen kesto, (mahdollinen) työkokemus, työtehtävien haastavuus ja työntekijän esimiesasema. Käyttäjät saavat tietoa sukupuolten välisten palkkaerojen suhteesta jokaiseen näihin ominaisuuksiin. Lisäksi esitetään mukautettu sukupuolten välinen palkkaero. Useat laskelmat mahdollistavat sukupuoleen liittyvien tietojen kattavan esittämisen ansioiden ja työntekijän ominaisuuksien yhteydellä.

Saat lisätietoja equal pacE -verkkotyökalun käytöstä ja siitä, mitkä ovat analyysin tulokset (tulosraportti):

Lue lisää