equal pacE Suomi
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

Suomen equal pacE

Suomen equal pacE -verkkotyökalu

equal pacE -verkkotyökalu on erityisesti konfiguroitu verkkokäyttöön Suomessa. Se on ensisijaisesti suunniteltu tunnistamaan koulutuksen, vakituisen työsopimuksen keston, (mahdollisen) työkokemuksen, työpaikan tehtävien haastavuuden ja työntekijän esimiesaseman vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin. equal pacE -verkkotyökalun joustavuus varmistaa, että niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin yritykset voivat hyötyä sen käytöstä, kuuluivat ne sitten työehtosopimusten piiriin tai eivät. Koska työkalu tarjoaa monia sukupuoleen liittyviä lukuja, se lisää yrityksen palkkarakenteiden sisäistä läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan käyttää myös yritysten raportointijärjestelmien rikastuttamiseen.

Lue lisää

© Fotolia.com

equal pacE: yleiskuva

© Fotolia.com

equal pacE on lyhenne termistä "web tool based equal gender pay analysis for a competitive Europe" (verkkotyökalupohjainen sukupuolitasa-arvoinen palkka-analyysi kilpailukykyisen Euroopan puolesta). Projektin tavoitteena on tarjota ja promotoida verkkotyökalua, jonka avulla yritykset voivat halutessaan analysoida palkkarakenteitaan havaitakseen mahdolliset sukupuolten väliset palkkaerot ja niiden syyt. Tältä sivustolta löydät version, joka on erityisesti mukautettu verkkokäyttöön Suomessa, ja sen käyttö on maksutonta.

Lue lisää

Tietoa sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa

Suomessa sukupuolten väliset palkkaerot ovat lähellä EU 28 -maiden keskiarvoa. Naispuolisille työntekijöille maksetaan Suomessa 18,7 prosenttia vähemmän kuin miehille, tämä luku on 16,4 prosenttia EU 28 -maissa (vuonna 2013). Suomessa se on laskenut 1,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2007 ja on siten pysynyt lähes ennallaan.

Lue lisää