equal pacE Polska
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

equal pacE: przegląd

equal pacE oznacza „web tool based equal gender pay analysis for a competitive Europe”. Celem projektu jest dostarczenie i promowanie narzędzia internetowego, które pozwala firmom na prowadzenie dobrowolnych analiz ich struktury wynagrodzeń z zadaniem wykrycia potencjalnych różnic w płacach kobiet i mężczyzn, a także ich przyczyn. Na tej stronie znajdziesz bezpłatną wersję specjalnie dostosowaną do użytku online w Polsce. Dostosowana do specyfiki kraju wersja narzędzia internetowego equal pacE jest dostępna w Wielkiej Brytanii, a wkrótce będzie dostępna również w trzech innych krajach europejskich: w Finlandii, Francji i Belgii.

© Fotolia.com

Narzędzie internetowe equal pacE to interaktywna aplikacja do identyfikacji głównych czynników odpowiedzialnych za różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które mogą istnieć na poziomie przedsiębiorstwa. Jest ono oparte na badaniach naukowych o najwyższym standardzie. Narzędzie internetowe equal pacE to dostosowana do Polski wersja sprawdzonego już niemieckiego narzędzia internetowego Logib-D. Wyniki analiz przeprowadzonych z użyciem narzędzia internetowego equal pacE są prezentowane w przejrzyście uporządkowanym raporcie wynikowym (plik PDF), zawierającym grafiki i dodatkowe wyjaśnienia. Wyniki analiz mogą posłużyć za punkt wyjścia do poradzenia sobie nie tylko z nierównością płac ze względu na płeć wewnątrz firmy, ale także ze strategicznymi kwestiami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Aby wesprzeć wprowadzenie narzędzia internetowego equal pacE w Polsce, został zorganizowany warsztat trenerski mający na celu zaznajomienie partnerów społecznych, środowisk i władz publicznych z jego funkcjonalnościami, możliwościami oraz korzyściami związanymi z jego wykorzystaniem. Omówione zostały również strategie i narzędzia służące do wsparcia instytucji członkowskich uczestników warsztatów w  kwestii równości płac oraz rozwijania i upowszechniania strategii, mechanizmów i narzędzi do sprostania związanym z płcią nierównościom płac w przedsiębiorstwach.

equal pacE będzie realizowany wspólnie przez Instytut Badań nad Gospodarką w Kolonii (IW Köln), PMSG PersonalMarkt Services i Roland Berger. Jest on współfinansowany przez program Unii Europejskiej PROGRESS. Konsorcjum jest również wspierane finansowo przez partnera stowarzyszonego, niemieckie Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ).

Potencjalne korzyści związane ze stosowaniem narzędzia internetowego equal pacE:

 • Zwiększenie atrakcyjności pracodawcy:
  Zastosowanie narzędzia internetowego equal pacE może łatwiej przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty, w szczególności kobiety o wysokich kwalifikacjach. Może także pomóc w rozwoju programów zwiększania liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych.
 • Motywowanie pracowników:
  Budowa równości płac może poprawić reputację firmy jako rzetelnego pracodawcy. Uczciwość, zwłaszcza w kwestii płac, jest silnym motorem motywacji i satysfakcji z pracy.
 • Wgląd w strukturę płac i skład personelu:
  Narzędzie internetowe equal pacE poprawia przejrzystość składu personelu i jego stosunku do podziału płac w firmie. Analizy mogą być prowadzone oddzielnie dla poszczególnych lat oraz działów lub jednostek firmy.
 • Dodawanie danych o płci do raportów zrównoważonego rozwoju: 
  Dzięki zastosowaniu narzędzia internetowego equal pacE można uzyskać duże zróżnicowanie wykresów związanych z płcią, które mogą być wykorzystane w raportach zrównoważonego rozwoju.
 • Wsparcie dla koncepcji różnorodności płci:
  Dla firm, które już prowadzą programy różnorodności płci lub zamierzają wdrożyć odnośne inicjatywy, narzędzie internetowe equal pacE pomaga zidentyfikować punkty wyjścia dla HR dotyczące sposobów przezwyciężania niewystarczającej reprezentacji pracowników płci żeńskiej lub męskiej w przekrojach działów, stanowisk i miejsc pracy.