equal pacE Polska
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

Narzędzie internetowe equal pacE dla Polski

© Fotolia.com

Narzędzie internetowe equal pacE zostało specjalnie skonfigurowane do korzystania online w Polsce. Przeznaczone jest przede wszystkim do określenia wpływu edukacji, kadencji, (potencjalnego) doświadczenia zawodowego, złożoności zadań w miejscu pracy i poziomu zarządzania pozycją pracowników w odniesieniu do różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Elastyczność narzędzia internetowego equal pacE zapewnia, że zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i sektora publicznego mogą czerpać korzyści z jego stosowania, bez względu na to, czy są one, czy też nie, objęte umowami zbiorowymi. W związku z tym, że narzędzie to oferuje wiele wykresów związanych z płcią, zwiększa też wewnętrzną przejrzystość struktury płac w firmie, a także może być używane do wzbogacania systemów sprawozdawczych w przedsiębiorstwach.

Wymagania dotyczące korzystania z narzędzia internetowego equal pacE

  • Wystarczająca liczba obserwacji do analizy (zalecany udział co najmniej 50 pracowników)
  • Wystarczająca liczba kobiet i mężczyzn do analizy (zalecany udział co najmniej 20 mężczyzn i 20 kobiet)
  • Przerwy w karierze mogą być brane pod uwagę od momentu powrotu pracownika do firmy

Należy pamiętać, że analizy zbiorów danych z ponad 10 000 obserwacji mogą wymagać długiego czasu na obliczenia lub nawet uniemożliwiać uzyskanie wyników.

Narzędzie internetowe equal pacE umożliwia firmom dobrowolne sprawdzenie, czy istnieje różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zidentyfikowanie jej potencjalnej wielkości i określenie, które cechy pracowników i miejsca pracy mogą przyczyniać się do jej występowania. Narzędzie internetowe equal pacE wykorzystuje metody ekonometryczne.

Metoda zwykła najmniejszych kwadratów (ang. ordinary least squares) wykorzystywana jest do kontroli: zmiennej płci, liczby standardowych lat edukacji, kadencji, (potencjalnego) doświadczenia pracy, złożoności zadań i poziomu zarządzania. Użytkownicy otrzymują informacje dotyczące proporcji dla luk w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn odnośnie do każdej z powyższych cech. Ponadto prezentowana jest skorygowana różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Część obliczeń pozwala na przedstawienie pełnych danych dotyczących związku płci z zarobkami i cechami pracowników.

Prosimy zapoznać się z informacjami, jak korzystać z internetowego narzędzia equal pacE i jakie wyniki daje analiza (raport z wyników):

Czytaj więcej