equal pacE Polska
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

Warsztaty dla partnerów społecznych i organizacji środowiskowych

© Fotolia.com

Warsztat w Polsce był przeznaczony  dla partnerów społecznych i organizacji środowiskowych. Adresatami szkolenia były:

 • Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe, rady zakładowe)
 • Organizacje środowiskowe (np. stowarzyszenia promujące równość płci)
 • Władze publiczne

Celem warsztatu byłodostarczenie uczestnikom strategii i narzędzi wspierających ich instytucje członkowskie w przyciąganiu i utrzymaniu największych talentów niezależnie od płci, a tym samym przyczynianie się do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W związku z tym celami warsztatów były:

 • Pokazanie, jak equal pacE przyczynia się do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn
 • Zrozumienie faktycznych różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz głównych przyczyn takiego stanu rzeczy
 • Dowiedzenie się, w jaki sposób firmy mogą wykrywać potencjalne różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także co mogą zrobić, aby je zmniejszyć
 • Zrozumienie, w jaki sposób uczestnicy mogą systematycznie wspierać działania dotyczące zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz pomyślnego określenia swojej pozycji
 • Przedyskutowanie sposobów rozwiązywania tego problemu w innych krajach i poszerzania własnych sieci kontaktów poprzez wspólne omawianie innowacyjnych strategii

Głównym punktem dyskusji był narzędzie internetowe equal pacE. Narzędzie internetowe equal pacE pomaga firmom analizować ich kadry i strukturę płac oraz, co za tym idzie, zwiększa przejrzystość ewentualnej różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Wyniki podkreślają potrzebę działania i dostarczają rekomendacji mających na celu wzmocnienie struktur kadrowych - niezależnie od płci. Narzędzie internetowe equal pacE jest bezpłatne i łatwe w obsłudze.

Uczestnicy warsztatów otrzymają kompleksowe materiały do wykorzystania w ich przedsięwzięciach. Warsztaty był otwarte dla maksymalnie 15 przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, środowisk i władz publicznych.

Warsztaty equal pacE odbył się poniedziałek, 07.09.2015 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Limanowskiego 23 street, 02-943 Warszawa.