equal pacE Polska
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form


Jak przeprowadzić analizę za pomocą narzędzia internetowego equal pacE?

Przed uruchomieniem narzędzia internetowego equal pacE na stronie https://equal-pace.personalmarkt.de/?lng=pl, prosimy zapoznać się z poniższymi instrukcjami:

1. Upewnij się, że masz dostęp do danych osobowych- i dotyczących pracy, pracowników w firmie. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli chcesz przeprowadzić analizę na podstawie danych testowych (patrz poniżej).

2. Każda analiza jest przeprowadzana na podstawie danych rocznych. Ze względu na to, że pierwszym krokiem jest określenie okresu odniesienia, dla którego chcesz przeprowadzić analizę, należy upewnić się, co do dostępności odpowiednich danych, np po uruchomieniu narzędzia internetowego equal pacE, można wskazać 1.1.2010 dla okresu 01.01.2010- 31.12.2010, lub 01.08.2010 dla okresu 01.08.2010-31.07.2011, lub każdego innego okresu w przeszłości.

3. alecamy korzystanie z programu Microsoft Excel do przygotowania danych (z ustawieniem regionalnym wskazującym region europejski). Dane muszą być zapisywane w formacie plików (* .csv). W tym celu należy użyć opcji "zapisz jako" i zmienić typ pliku.

4. W każdym razie, proszę przeczytać plik pomocy, aby dowiedzieć się, jakie dane potrzebne są do analizy i jak dalej postępować.

5. Proszę również zapoznać się z plikiem FAQ (najczęściej zadawane pytania) zawierającym szczegółowe wyjaśnienia.

6. W pliku "TRY_IT_pl.csv" znajduje się zbiór danych testowych (bazujący na danych fikcyjnych). Pokazuje on, jak zorganizować swoje dane. Możesz również użyć tego zestawu danych do sprawdzenia procesu przesyłania i zapoznać się z procedurą. Plik "DO_IT_pl.csv" zawiera szablon do przygotowania danych.

7. Wymagania techniczne (zalecenia): Należy zwrócić uwagę na wystarczającą ilość

 • obserwacji w analizie (co najmniej 50 pracowników)
 • kobiet i mężczyzn w analizie (co najmniej 20 mężczyzn i 20 kobiet)

Należy pamiętać, że analiza zbiorów danych zawierających ponad 10000 obserwacji może wymagać długiego czasu na przetwarzania, lub nawet uniemożliwiać uzyskanie jakichkolwiek wyników!

8. Bezpieczeństwo danych: Przesłane dane są przechowywane wyłącznie w celu wygenerowania raportu wynikowego (plik w formacie PDF). Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem standardu https. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

PMSG PersonalMarkt Services
Frank Behrmann
Hoheluftchaussee 18
20253 Hamburg / Niemcy
behrmann(at)personalmarkt.de

Co z wynikami analizy przeprowadzonej za pomocą narzędzia internetowego equal pacE?

W wyniku analizy za pomocą internetowego narzędzia equal pacE, generowany jest raport z wyników, w formacie pliku PDF. Tutaj znajdziesz kilka przykładów raportów wyników wykonanych za pomocą equal pacE w oparciu o dane z badań fikcyjnych. Raport pokazuje pełne dane związane z płcią, dotyczące podziału zarobków w Państwa firmie oraz składu załogi. W szczególności, prezentowany jest zakres różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, a ponadto uzyskują Państwo ważne informacje dotyczące głównych czynników zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć:

 •  Raport wynikowy 1  na podstawie danych z badań (plik PDF):
  Uwagi: 1124; udział kobiet: 42,3%; różnice w wynagrodzeniu: -21,3% (skorygowana różnica płac: -4,0%)
 •  Raport wynikowy 2  na podstawie danych z badań (plik PDF):
  Uwagi: 700; udział kobiet: 38,9%; różnice w wynagrodzeniu: -17,3% (skorygowana różnica płac: -4,2%)
 •  Raport wynikowy 3  na podstawie danych z badań (plik PDF):
  Uwagi: 400; udział kobiet: 48,5%; różnice w wynagrodzeniu: -29,1% (skorygowana różnica płac: -5,4%)