equal pacE Polska
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

equal pacE dla Polski

Narzędzie internetowe equal pacE dla Polski

Narzędzie internetowe equal pacE zostało specjalnie skonfigurowane do korzystania online w Polsce. Przeznaczone jest przede wszystkim do określenia wpływu edukacji, kadencji, (potencjalnego) doświadczenia zawodowego, złożoności zadań w miejscu pracy i poziomu zarządzania pozycją pracowników w odniesieniu do różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Elastyczność narzędzia internetowego equal pacE zapewnia, że zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i sektora publicznego mogą czerpać korzyści z jego stosowania, bez względu na to, czy są one, czy też nie, objęte umowami zbiorowymi. W związku z tym, że narzędzie to oferuje wiele wykresów związanych z płcią, zwiększa też wewnętrzną przejrzystość struktury płac w firmie, a także może być używane do wzbogacania systemów sprawozdawczych w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

© Fotolia.com

equal pacE: przegląd

© Fotolia.com

equal pacE oznacza "web tool based equal gender pay analysis for a competitive Europe". Celem projektu jest dostarczenie i promowanie narzędzia internetowego, które pozwala firmom na prowadzenie dobrowolnych analiz ich struktury wynagrodzeń z zadaniem wykrycia potencjalnych różnic w płacach kobiet i mężczyzn, a także ich przyczyn. Na tej stronie znajdziesz bezpłatną wersję specjalnie dostosowaną do użytku online w Polsce.

Czytaj więcej

O różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

Wstępne dane za 2013 rok dowodzą, że różnica płac ze względu na płeć w Polsce wynosi 6,4 procent (baza danych Eurostatu). Co za tym idzie, różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. W okresie między 2007 i 2013 rokiem niewyrównane różnice w wynagrodzeniu spadły o ponad 8 punktów procentowych.

Czytaj więcej