equal pacE Vlaams-België en Nederland
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

equal pacE: een overzicht

equal pacE staat voor "webtool voor analyse van salarisverschillen tussen mannen en vrouwen voor een concurrerend Europa". Met dit project willen we een webtool aanbieden en promoten waarmee bedrijven vrijwillig hun beloningsstructuren kunnen analyseren om mogelijke salarisverschillen en hun oorzaken te identificeren. Op deze website vindt u een versie die specifiek bedoeld is voor gebruik in Vlaams-België en Nederland. Deze versie is gratis

Bovendien is er een landspecifieke versie van de equal pacE web-tool beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Finland, Frankrijk en Polen.

© Fotolia.com

De equal pacE web-tool is een interactief programma voor het identificeren van de belangrijkste oorzaken van een mogelijk salarisverschil tussen mannen en vrouwen op het bedrijfsniveau. De tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. De equal pacE web-tool is een aangepaste versie van de al bestaande Duitse web-tool Logib-D voor online toepassing in Vlaams-België en Nederland. De resultaten van analyses die zijn uitgevoerd met de equal pacE web-tool worden gepresenteerd in een overzichtelijk uitkomstenrapport (PDF-bestand) met afbeeldingen en toelichting. De resultaten van de analyses kunnen als uitgangspunt dienen voor de aanpak van salarisverschillen binnen bedrijven, maar ook voor andere strategische vraagstukken in personeelszaken.

Om de introductie in België te promoten, werd een train-de-trainerworkshop georganiseerd om sociale partners, multipliers en overheden te informeren over het project rondom, en de functionaliteit, mogelijkheden en voordelen van, de equal pacE web-tool. Daarnaast werden er strategieën en instrumenten besproken om de deelnemende instellingen te helpen de kwestie rondom gelijke beloningen op de kaart te zetten en strategieën, mechanismes en instrumenten voor het aanpakken van salarisverschillen tussen mannen en vrouwen binnen bedrijven te ontwikkelen en te verspreiden.

equal pacE wordt gezamenlijk uitgevoerd door het Cologne Institute for Economic Research (IW Köln), PMSG PersonalMarkt Services en Roland Berger. Het wordt medegefinancierd door het PROGRESS-programma van de Europese Unie. Het consortium wordt ook financieel ondersteund door zijn associate partner, het Duitse ministerie van Gezin, Ouderen, Vrouwen en Jeugd  (BMFSFJ).

Potentiële voordelen van de equal pacE web-tool:

 • De aantrekkelijkheid van een werkgever vergroten:
  Het toepassen van de equal pacE web-tool kan het makkelijker maken om toptalenten aan te trekken en te behouden; in het bijzonder hooggekwalificeerde vrouwen. Het kan ook helpen bij de ontwikkeling van programma's voor het vergroten van het aantal vrouwen in leidinggevende functies.
 • Medewerkers motiveren:
  Het zorgen voor gelijke beloningen voor mannen en vrouwen kan de reputatie van een bedrijf als rechtvaardige werkgever verbeteren. Rechtvaardigheid, met name in salariskwesties, is een sterke drijfveer voor motivatie en tevredenheid.
 • Inzicht in de beloningsstructuur en personeelssamenstelling verkrijgen:
  De equal pacE web-tool verbetert de transparantie van de personeelssamenstelling en de relatie met de salarisverdeling binnen het bedrijf. Er kunnen aparte analyses worden uitgevoerd voor individuele jaren en verschillende afdelingen of units van het bedrijf.
 • Toevoegen van geslachtsinformatie aan duurzaamheidsrapporten:
  Door het toepassen van de equal pacE web-tool kan een groot aantal geslachtsspecifieke cijfers worden verkregen, die vervolgens kunnen worden gebruikt in duurzaamheidsrapporten.
 • Ondersteuning voor het concept van geslachtsdiversiteit:
  Voor bedrijven die al diversiteitsprogramma's hebben of op het punt staan initiatieven te implementeren, kan de equal pacE web-tool HR helpen uitgangspunten te identificeren voor het aanpakken van de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke of mannelijke medewerkers binnen bepaalde afdelingen, op bepaalde posities of in bepaalde functies.