equal pacE Vlaams-België en Nederland
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

Workshop voor sociale partners, publieke sector en NGO's

© Fotolia.com

De workshop in België vond plaats op 1 december 2015 op het terrein van de Europese Commissie, Schumanplein 6, Box 5, 1040 Brussel. De workshop was bedoeld voor:

 • Sociale partners (werkgeversorganisaties en organisaties uit het bedrijfsleven, vakbonden, ondernemingsraden)
 • Publieke sector
 • NGO's (bijv. verenigingen ter bevordering van genderdiversiteit)

De workshops waren bedoeld om deelnemers strategieën en instrumenten aan te reiken om hun aangesloten instellingen te helpen bij het aantrekken en behouden van toptalent, ongeacht geslacht; hiermee werd bijgedragen aan het verminderen van het loonsverschil tussen mannen en vrouwen. De doelstellingen van de workshop waren als volgt:

 • Introduceren hoe equal pacE bijdraagt aan het verminderen van het loonsverschil tussen mannen en vrouwen
 • Begrijpen van de stand van zaken rondom dit loonsverschil en haar belangrijkste drivers
 • Te weten komen hoe bedrijven een potentieel loonsverschil kunnen detecteren en wat eraan gedaan kan worden om dit loonsverschil te verkleinen
 • Begrijpen hoe deelnemers systematisch activiteiten kunnen promoten voor het reduceren van het loonsverschil tussen mannen en vrouwen, en zichzelf daarbij succesvol kunnen positioneren
 • Te bespreken hoe andere landen deze kwestie aanpakken, en tegelijkertijd uw netwerk te vergroten door het met anderen bespreken van innovatieve strategiën

Het belangrijkste discussiepunt was de equal pacE web-tool. De equal pacE web-tool helpt bedrijven bij het analyseren van hun personeelsbestand en beloningsstructuur, en vergroot daarmee de transparantie rondom potentiële loonsverschillen tussen mannen en vrouwen. In de resultaten worden actiepunten uitgelicht en worden aanbevelingen gedaan om de personeelssamenstelling te versterken - ongeacht geslacht. De equal pacE web-tool is makkelijk in het gebruik en bovendien gratis.

Deelnemers aan een workshop ontvingen een uitgebreid pakket aan materialen voor gebruik bij hun eigen initiatieven. Aan de workshop konden maximaal 15 vertegenwoordigers van sociale partners, de publieke sector, en NGO's deelnemen. 

De workshop werd gehouden in het Engels.

De workshop in België vond plaats op 1 december 2015 op het terrein van de Europese Commissie, Schumanplein 6, Box 5, 1040 Brussel.