equal pacE Vlaams-België en Nederland
 • equal pacE United Kingdom
 • equal pacE Suomi
 • equal pacE France
 • equal pacE Polska
 • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form


Hoe voert u een analyse uit met de equal pacE web-tool?

Lees de volgende instructies voordat u de equal pacE web-tool start via https://equal-pace.personalmarkt.de/?lng=nl:

1. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de persoons- en functiegerelateerde gegevens van de medewerkers van uw bedrijf. Dit is niet van toepassing als u analyses wilt uitvoeren met de testgegevens (zie hieronder).

2. Alle analyses worden uitgevoerd op basis van jaarlijkse data. Omdat de eerste stap het specificeren van de referentieperiode is waarvoor u een analyse wilt uitvoeren, dient u ervoor te zorgen dat u de juiste gegevensset beschikbaar heeft. Na het starten van de equal pacE web-tool kunt u bijvoorbeeld 01-01-2010 aangeven voor de periode 01-01-2010 tot 31-12-2010 of 01-08-2010 voor de periode 01-08-2010 tot 31-07-2011 of een willekeurige andere periode in het verleden.

3. We raden u aan om uw gegevens in Microsoft Excel voor te bereiden (met de regio ingesteld op een Europese regio). De gegevens moeten worden opgeslagen in een (*.csv)-bestand. Gebruik de opdracht Opslaan als en wijzig het bestandstype.
4. Lees in ieder geval het help-bestand voor informatie over welke gegevens u voor een analyse moet gebruiken en hoe u de analyse kunt uitvoeren.

5. Zie ook het bestand met antwoorden op veelgestelde vragen voor nadere toelichting.

6. In het bestand "TRY_IT_be-nl.csv" vindt u een testgegevensset (op basis van fictieve data). Hierin ziet u hoe u uw gegevens kunt ordenen. U kunt deze gegevensset ook gebruiken om het uploadproces te testen en vertrouwd te raken met de procedure. Het bestand "DO_IT_be-nl.csv" bevat een sjabloon voor het voorbereiden van uw gegevens.

7. Technische vereisten (aanbevelingen): neem een voldoende groot aantal in de analyse op

 • observaties (minstens 50 medewerkers)
 • mannen en vrouwen (minstens 20 mannen en 20 vrouwen)

Let op dat het analyseren van gegevenssets met meer dan 10.000 observaties lang kan duren of in het geheel geen resultaat kan opleveren!

8. Gegevensbescherming: de geüploade gegevens worden alleen opgeslagen voor het genereren van een uitkomstenrapport (PDF-bestand). De uitwisseling van gegevens gebeurt via https-Standard. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met:

PMSG PersonalMarkt Services
Frank Behrmann
Hoheluftchaussee 18
20253 Hamburg / Germany
behrmann(at)personalmarkt.de

Hoe zit het met de resultaten van analyses die met de equal pacE web-tool zijn uitgevoerd?

Na een analyse met de equal pacE web-tool wordt een uitkomstenrapport in PDF-indeling gegenereerd. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van equal pacE-uitkomstenrapporten op basis van fictieve testdata. Dit rapport toont uitgebreide geslachtsgerelateerde gegevens over de beloningsdistributie van uw bedrijf en de samenstelling van uw personeelsbestand. In het bijzonder worden het ongecorrigeerde en gecorrigeerde salarisverschil tussen mannen en vrouwen uitgelicht en krijgt u belangrijke inzichten in de belangrijkste oorzaken van dit salarisverschil:

 • Uitkomstenrapport 1 gebaseerd op testgegevens (PDF-bestand):
  Observaties: 1.124; aandeel van vrouwen: 42,3%; salarisverschil tussen mannen en vrouwen: -21,3 % (gecorrigeerd salarisverschil: -4,0 %)
 • Uitkomstenrapport 2 gebaseerd op testgegevens (PDF-bestand):
  Observaties: 700; aandeel van vrouwen: 38.9 %; salarisverschil tussen mannen en vrouwen: -17.3 % (gecorrigeerd salarisverschil: -4.2 %)
 • Uitkomstenrapport 3 gebaseerd op testgegevens (PDF-bestand):
  Observaties:  400; aandeel van vrouwen: 48.5 %; salarisverschil tussen mannen en vrouwen: -29.1 % (gecorrigeerd salarisverschil: -5.4 %)