equal pacE Vlaams-België en Nederland
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

De equal pacE web-tool voor toepassing in Vlaams-België en Nederland

© Fotolia.com

De equal pacE web-tool is speciaal ingesteld voor online gebruik in Vlaams-België en Nederland. De tool is primair ontworpen om de impact van opleiding, dienstverband, (mogelijke) werkervaring, functiecomplexiteit en het hiërarchische managementniveau van een medewerker op het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te bepalen.

De flexibiliteit van de equal pacE web-tool zorgt ervoor dat zowel bedrijven in de private als de publieke sector er voordeel mee kunnen behalen, of ze nu wel of niet collectieve arbeidsovereenkomsten gebruiken. Omdat de tool talrijke geslachtsgerelateerde uitkomsten toont, verbetert de tool de transparantie van de beloningsstructuren van bedrijven en kan de tool ook worden gebruikt om de rapportagesystemen van bedrijven te verrijken.

Vereisten voor het gebruik van de equal pacE web-tool

  • Voldoende aantal waarnemingen in de analyse (minstens 50 medewerkers wordt aanbevolen)
  • Voldoende aantal vrouwen en mannen in de analyse (minstens 20 mannen en 20 vrouwen wordt aanbevolen)
  • Loopbaanonderbrekingen sinds de indiensttreding van een medewerker kunnen in de analyse worden meegenomen

Let op dat het analyseren van gegevenssets met meer dan 10.000 observaties lang kan duren of in het geheel geen resultaat kan opleveren.

De equal pacE web-tool biedt bedrijven de mogelijkheid om vrijwillig te controleren of er een salarisverschil bestaat, wat de mogelijke omvang is en welke kenmerken van de medewerkers en de werkomgeving hieraan ten grondslag kunnen liggen. De equal pacE web-tool is gebaseerd op econometrische technieken. Er wordt een ordinary least squares regressie (OLS) uitgevoerd met de volgende controlevariabelen: een geslachtsvariabele, het aantal gestandaardiseerde opleidingsjaren, de ambtstermijn, de (mogelijke) werkervaring, de functiecomplexiteit en het hiërarchische managementniveau.

Gebruikers ontvangen informatie over de mate waarin elk van deze kenmerken het salarisverschil tussen mannen en vrouwen verklaart. Daarnaast wordt het gecorrigeerde salarisverschil getoond. Diverse berekeningen faciliteren het presenteren van uitgebreide geslachtsgerelateerde gegevens voor het verband tussen inkomsten en medewerkerskenmerken.

Hieronder vindt u informatie over het gebruik van de equal pacE web-tool en de resultaten van analyses (uitkomstenrapport):

Meer informatie