equal pacE Vlaams-België en Nederland
  • equal pacE United Kingdom
  • equal pacE Suomi
  • equal pacE France
  • equal pacE Polska
  • equal pacE Vlaams-België en Nederland

Co-funded by the PROGRESS Programme of the European Union

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

Phone: +49 (0) 30 27877-133

Questions or comments?

Please don't hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages.

Please note that we can reply only to requests in English!

 Contact form

equal pacE in Vlaams-België en Nederland

De equal pacE web-tool voor toepassing in Vlaams-België en Nederland

De equal pacE web-tool is speciaal ingesteld voor online gebruik in Vlaams-België en Nederland. De tool is primair ontworpen om de impact van opleiding, dienstverband, (mogelijke) werkervaring, functiecomplexiteit en het hiërarchische managementniveau van een medewerker op het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te bepalen.

De flexibiliteit van de equal pacE web-tool zorgt ervoor dat zowel bedrijven in de private als de publieke sector er voordeel mee kunnen behalen, of ze nu wel of niet collectieve arbeidsovereenkomsten gebruiken. Omdat de tool talrijke geslachtsgerelateerde uitkomsten toont, verbetert de tool de transparantie van de beloningsstructuren van bedrijven en kan de tool ook worden gebruikt om de rapportagesystemen van bedrijven te verrijken. 

Meer informatie

© Fotolia.com

equal pacE: een overzicht

© Fotolia.com

equal pacE staat voor "webtool voor analyse van salarisverschillen tussen mannen en vrouwen voor een concurrerend Europa". Met dit project willen we een webtool aanbieden en promoten waarmee bedrijven vrijwillig hun beloningsstructuren kunnen analyseren om mogelijke salarisverschillen en hun oorzaken te identificeren. Op deze website vindt u een versie die specifiek bedoeld is voor gebruik in Vlaams-België en Nederland. Deze versie is gratis

Meer informatie

Over het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in België en Nederland

Volgens gegevens van Eurostat is het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in België in 2013 9,8 procent. Dit is een van de laagste salarisverschillen vergeleken met het EU-28-gemiddelde van 16,3 procent. Sinds 2007 is dit salarisverschil met een daling van slechts 0,3 procentpunt bijna niet veranderd. In Nederland ontvingen vrouwen in 2013 gemiddeld 16 procent minder salaris dan mannen. Dit percentage is sinds 2007 met 3,3 procentpunt gedaald.

Meer informatie